Insurance terms

Not finished and incomplete

Forsikringsbetingelser som gjelder ved leie av utstyr fra Moviebird AS

Forsikring dekker tyveri og skader oppstått under transport, opphold og bruk innen Norden.
Leietakerer forutsettes å tegne egen ansvarsforsikring som produsent samt plikter å betale egenandel på skader som oppstår i leieperioden med kr 7 000 pr skadetilfelle for utstyr med verdi opp til kr 100.000 og kr 18 000 for kraner og Russian Arm. Moviebird AS påtar seg intet ansvar for personskader eller skader på andres eiendom som oppstår under produksjonen ved bruk av utstyret som leies ut. Ved leie aksepteres også forsikringbetingelsene.